AL03

Ngày 17/01/2011 – Trời nắng…

Thật chưa từng thấy chuyện gì nực cười hơn chuyện này nữa… Thêm